Agrupadors Pick Up.
mas
carregadors
Enganxat directament al tractor, és el més maniobrable al camp.

- Cicle de treball completament automàtic
- Eix amb suspensió de ballestes parabòliques.
- Equip hidràulic propi.
- El sistema de carga horitzontal assegura un bloc perfectament quadrat.
Agrupador Mixte.
mas
agrupadors
Enganxat darrera l'empacadora, és l'opció més rentable econòmicament ja que permet realitzar dos treballs en un.

- Cicle de treball completament automàtic.
- Equip hidràulic propi.
- El sistema de carga horitzontal assegura un bloc perfectament quadrat.